نام واحد : کمال کریمی میمونه

 • استان : یزد
 • شهر : تفت
 • نشانی شرکت : شهرک شهید...
 • تلفن شرکت : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : کمال کریمی میمونه
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تفت 2

نام محصول : خدمات ساخت و نصب دکوراسیون چوبی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 47942
 • تاریخ مجوز : 25/09/1392
 • کد محصول : 2022312341
 • شرح محصول : خدمات ساخت و نصب دکوراسیون چوبی
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2022
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 43%
  43%