نام واحد : محسن علیاری کرده ده

نام محصول : سیگارت فیلتردار

 • سریال مجوز : 200514000000
 • شماره مجوز : 125/24395
 • تاریخ مجوز : 17/07/1397
 • کد محصول : 1600412302
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 100 میلیون نخ
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%