نام واحد : کیمیا گستر نخله

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خصوصی البرز

نام محصول : انواع تنباکوی معطر معسل

 • سریال مجوز : 200515000000
 • شماره مجوز : 127/39852
 • تاریخ مجوز : 18/09/1397
 • کد محصول : 1600512311
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%