نام واحد : میلاد عبدالوند

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : کرج کیلومتر...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : تنباکوی معمولی

 • سریال مجوز : 200533000000
 • شماره مجوز : 486750/1/100
 • تاریخ مجوز : 22/12/1397
 • کد محصول : 1600512312
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%