نام واحد : زرین صنعت شفا

نام محصول : سیگارت فیلتردار

 • سریال مجوز : 580485000000
 • شماره مجوز : 49703/127
 • تاریخ مجوز : 22/12/1396
 • کد محصول : 1600412302
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,600 میلیون نخ
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 87%
  87%