نام واحد : تعاونی شماره 157تهران تمدید 32438

نام محصول : پوشاک کشباف

 • سریال مجوز : 1703379
 • شماره مجوز : 55517
 • تاریخ مجوز : 12/10/1369
 • کد محصول : 17301130
 • شرح محصول : البسه کشباف
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%