نام واحد : علی یار احمدی

 • استان : فارس
 • شهر : سروستان
 • نشانی شرکت : فلکه سنگی جنب...
 • تلفن شرکت : ********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خروجی بندر عباس روبروی فلکه سنگی، تلفن : 09177906800"
 • تلفن واحد : ********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پسته پاک کنی

 • سریال مجوز : 350324000000
 • شماره مجوز : 69284
 • تاریخ مجوز : 12/11/1394
 • کد محصول : 140412305
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%