نام واحد : تولیدی بازرگانی امید پاها

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********077جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مجتبی امیدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوشهر2

نام محصول : عینک محافظ

 • سریال مجوز : 20887700000000
 • شماره مجوز : 11915216
 • تاریخ مجوز : 29/02/1394
 • کد محصول : 3320512313
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 45,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%