نام واحد : دسترنج رضابافت

 • استان : قزوین
 • شهر : آبیک
 • نشانی شرکت : میرداماد...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسن فلک فرسای
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گرم کن ورزشی

 • سریال مجوز : 20887700000000
 • شماره مجوز : 23384/127
 • تاریخ مجوز : 27/06/1396
 • کد محصول : 1810412375
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 49%
  49%