نام واحد : تولیدی گیلان

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : شهر صنعتی رشت...
 • تلفن شرکت : ******131جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محسن زواره اردستانی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رشت

نام محصول : دستکش نخی روکش دار

 • سریال مجوز : 20887700000000
 • شماره مجوز : 33044/24
 • تاریخ مجوز : 20/07/1394
 • کد محصول : 1810412474
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 16,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%