نام واحد : حبیب اله طیبی درازکلا

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : میدان سردار...
 • تلفن شرکت : *******113جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حبیب اله طیبی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی درون کلا

نام محصول : کود چند عنصره غیر آلی حاوی ریز مغذی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 3570/701
 • تاریخ مجوز : 08/12/1395
 • کد محصول : 2412512390
 • شرح محصول : کود چند عنصره غیر آلی حاوی ریز مغذی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2412
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%