نام واحد : چرم مغان (سهامی خاص )

نام محصول : کت کوتاه چرمی

 • سریال مجوز : 20887700000000
 • شماره مجوز : 125/31337
 • تاریخ مجوز : 18/10/1396
 • کد محصول : 1810512395
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 100,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%