نام واحد : مهدی پرهام

نام محصول : نانودی اکسید تیتانیوم

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 7079
 • تاریخ مجوز : 01/02/1392
 • کد محصول : 2411512522
 • شرح محصول : نانودی اکسید تیتانیوم
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%