نام واحد : علی اصغر فیلو

نام محصول : رنگ و پوشش چکشی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 118/35024
 • تاریخ مجوز : 02/11/1391
 • کد محصول : 2422512331
 • شرح محصول : رنگ و پوشش چکشی
 • ظرفیت : 130 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2422
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 49%
  49%