نام واحد : فرهاد ابطحی

نام محصول : سولفات آلومینیوم

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 118/25414
 • تاریخ مجوز : 15/06/1396
 • کد محصول : 2411512374
 • شرح محصول : سولفات آلومینیوم
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%