نام واحد : ملی صنایع مس ایران

 • استان : کرمان
 • شهر : رفسنجان
 • نشانی شرکت : خیابان خالد...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : احمد مرادعلیزاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آند مس

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 3521
 • تاریخ مجوز : 27/01/1392
 • کد محصول : 2720412480
 • شرح محصول : آند مس
 • ظرفیت : 159,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 27
 • گروه 4 رقمی : 2720
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 66%
  66%