نام واحد : محمد محمدی

نام محصول : انواع خشک کن پارچه

 • سریال مجوز : 580028000000
 • شماره مجوز : 38313
 • تاریخ مجوز : 29/11/1397
 • کد محصول : 2926512362
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%