نام واحد : مهبان دارو

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : خیابان ولیعصر...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهر صنعتی کاوه )
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمید یزدیان پور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل قرص

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 14163
 • تاریخ مجوز : 18/04/1396
 • کد محصول : 2423414331
 • شرح محصول : انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل قرص
 • ظرفیت : 33,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2423
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%