نام واحد : پژوهشی صنعتی آبریزان مهر افزا

 • استان : فارس
 • شهر : سپیدان
 • نشانی شرکت : بولوار زرگری...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد هادی شعله
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : "مواد شیمیایی ضد رسوب مورد استفاده در صنعت حفاری، نفت و گاز، پتروشیمی"

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 32988
 • تاریخ مجوز : 30/05/1396
 • کد محصول : 2429412474
 • شرح محصول : "مواد شیمیایی ضد رسوب مورد استفاده در صنعت حفاری، نفت و گاز، پتروشیمی"
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2429
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%