نام واحد : پارس اکسید

 • استان : یزد
 • شهر : مهریز
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یزد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالله پیمان تیموریان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مهریز

نام محصول : اکسید روی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 64245
 • تاریخ مجوز : 15/11/1391
 • کد محصول : 24111514
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 40,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%