نام واحد : شیمیائی قرمز دانه

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : ساوه - اتوبان...
 • تلفن شرکت : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : شاهین خدایاری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مایع دست شویی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 12831
 • تاریخ مجوز : 02/04/1392
 • کد محصول : 2424512338
 • شرح محصول : مایع دست شویی
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2424
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%