نام واحد : درسا آرا یاس

نام محصول : جوهر دیجیتال کاشی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 48766
 • تاریخ مجوز : 13/10/1396
 • کد محصول : 2422512514
 • شرح محصول : جوهر دیجیتال کاشی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2422
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%