نام واحد : درسا آرا یاس

نام محصول : محلول تثبیت کننده رنگ مو

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 61340
 • تاریخ مجوز : 19/12/1396
 • کد محصول : 2424512542
 • شرح محصول : محلول تثبیت کننده رنگ مو
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2424
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%