نام واحد : تکلون آلومینیوم پارس

نام محصول : سولفات پتاسیم

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 56150
 • تاریخ مجوز : 19/09/1396
 • کد محصول : 2412612337
 • شرح محصول : سولفات پتاسیم
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2412
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%