نام واحد : اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان سرپلذهاب

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : سرپل ذهاب
 • نشانی شرکت : سپلذهاب -...
 • تلفن شرکت : ********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای سرابگرم
 • تلفن واحد : ********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کاوه رستم نیا
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

 • سریال مجوز : 350333000000
 • شماره مجوز : 31343/12
 • تاریخ مجوز : 06/07/1394
 • کد محصول : 140512306
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%