نام واحد : سیده ربابه حسینی

 • استان : مازندران
 • شهر : محمودآباد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی محمودآباد(تشبندان)

نام محصول : پوشش نواری پایه نفتی لوله

 • سریال مجوز : 200440000000
 • شماره مجوز : 35780/701
 • تاریخ مجوز : 09/06/1396
 • کد محصول : 2320412408
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های کوره کک(2310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%