نام واحد : مرتضی رستمی سابقی

نام محصول : هیدروکربن های سبک حاصل از بلندینگ (عاری از هرگونه فرآورده یارانه ای)

 • سریال مجوز : 200443000000
 • شماره مجوز : 4950
 • تاریخ مجوز : 12/10/1396
 • کد محصول : 2320412472
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%