نام واحد : حیدر رادبوی

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : بلوار امام...
 • تلفن شرکت : ********076جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : روغن موتور تصفیه مجدد

 • سریال مجوز : 200446000000
 • شماره مجوز : 23130/13
 • تاریخ مجوز : 15/07/1396
 • کد محصول : 2320412450
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 24,200 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%