نام واحد : نیک روان کاران آرتین

نام محصول : روغن موتور تصفیه مجدد

 • سریال مجوز : 200452000000
 • شماره مجوز : 54611
 • تاریخ مجوز : 22/07/1396
 • کد محصول : 2320412450
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%