نام واحد : هشام رجبی

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندر لنگه
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *******764جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای شناس - منطقه مجازصنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : هشام رجبی
 • تلفن مدیر : *******933جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بطری از پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 13/21874
 • تاریخ مجوز : 10/07/1395
 • کد محصول : 2520512452
 • شرح محصول : بطری از پلی اتیلن
 • ظرفی