نام واحد : بهینه سازان انرژی زیست اروند

نام محصول : "مکمل دارویی پروبیوتیک دام ،طیور و آبزیان"

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 119127921
 • تاریخ مجوز : 11/10/1396
 • کد محصول : 2423415267
 • شرح محصول : "مکمل دارویی پروبیوتیک دام ،طیور و آبزیان"
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2423
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%