نام واحد : ناصر سیده

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : مهاباد
 • نشانی شرکت : کمربندی کوچه...
 • تلفن شرکت : *******444جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ناصر سیده
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مهاباد

نام محصول : مایع دست شویی

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 112/7/433598
 • تاریخ مجوز : 14/11/1393
 • کد محصول : 2424512338
 • شرح محصول : مایع دست شویی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2424
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 76%
  76%