نام واحد : پترو آکام پاسارگاد

نام محصول : روغن موتور تصفیه مجدد

 • سریال مجوز : 200457000000
 • شماره مجوز : 60130/123
 • تاریخ مجوز : 02/12/1396
 • کد محصول : 2320412450
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%