نام واحد : باتیس پوشش کویر

 • استان : یزد
 • شهر : اشکذر
 • نشانی شرکت : بلوار امام...
 • تلفن شرکت : *******353جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : صبا موسیوند
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رنگ و پوشش کوره ای

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 50076
 • تاریخ مجوز : 22/10/1393
 • کد محصول : 2422512330
 • شرح محصول : رنگ و پوشش کوره ای
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2422
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 73%
  73%