نام واحد : پتروکرات پارس

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : سردار جنگل...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محسن عبدی زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 2

نام محصول : بوتیل دی گلایکول استات

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 46500-06
 • تاریخ مجوز : 06/11/1393
 • کد محصول : 2411512816
 • شرح محصول : بوتیل دی گلایکول استات
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%