نام واحد : امید گردان اقتصاد شرق

نام محصول : ضد یخ

 • سریال مجوز : 200461000000
 • شماره مجوز : 1794326/120
 • تاریخ مجوز : 03/11/1397
 • کد محصول : 2429412532
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%