نام واحد : رزپلیمر فخر البرز

نام محصول : پارافین مایع صنعتی

 • سریال مجوز : 200464000000
 • شماره مجوز : 371227/1/100
 • تاریخ مجوز : 01/09/1396
 • کد محصول : 2320512370
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 82%
  82%