نام واحد : تولیدی نخ پلی استر پارس

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی جی...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید علی قزوینی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی

نام محصول : تابندگی و تثبیت حرارتی انواع نخ های فیلامنت (هیت ست شده)

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 78990
 • تاریخ مجوز : 23/11/1393
 • کد محصول : 1711512371
 • شرح محصول : تابندگی و تثبیت حرارتی انواع نخ های فیلامنت (هیت ست شده)
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 72%
  72%