نام واحد : محمد حقی قلعه

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : روانسر
 • نشانی شرکت : قلعه زکریا
 • تلفن شرکت : *******835جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد حقی قلعه
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی روانسر

نام محصول : مایع دست شویی

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 61432/12
 • تاریخ مجوز : 13/12/1393
 • کد محصول : 2424512338
 • شرح محصول : مایع دست شویی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2424
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%