نام واحد : عایق صنعت سیستان گستر

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : هیرمند
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : عایق رطوبتی پرایمر

 • سریال مجوز : 200466000000
 • شماره مجوز : 56364/01/114
 • تاریخ مجوز : 09/11/1396
 • کد محصول : 2310512318
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های کوره کک(2310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%