نام واحد : بازرگانی جهان نواوران سپانو

نام محصول : انواع پوشش و رنگ حفاظتی

 • سریال مجوز : 200469000000
 • شماره مجوز : 63785
 • تاریخ مجوز : 11/10/1396
 • کد محصول : 2422412356
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های کوره کک(2310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%