نام واحد : جواد دهقانی

نام محصول : روغن موتور (تصفیه اول)

 • سریال مجوز : 200469000000
 • شماره مجوز : 23307
 • تاریخ مجوز : 27/09/1396
 • کد محصول : 2320412326
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%