نام واحد : علی عباسی

نام محصول : پرایمر قیری پایه آبی

 • سریال مجوز : 200474000000
 • شماره مجوز : 06-48753
 • تاریخ مجوز : 14/11/1396
 • کد محصول : 2320412482
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%