نام واحد : امین امینی هرندی

نام محصول : بسته بندی انواع روانکار (به جز اسپری)

 • سریال مجوز : 200474000000
 • شماره مجوز : 1324793/80504
 • تاریخ مجوز : 24/10/1396
 • کد محصول : 7495412406
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 18,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%