نام واحد : کارا صریر فرداد

نام محصول : آروماتیک سنگین

 • سریال مجوز : 200474000000
 • شماره مجوز : 1311654/98090
 • تاریخ مجوز : 19/12/1396
 • کد محصول : 2320412415
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%