نام واحد : سید مصطفی هاشمی

نام محصول : سوخت تقطیری

 • سریال مجوز : 200474000000
 • شماره مجوز : 118/37648
 • تاریخ مجوز : 28/10/1396
 • کد محصول : 2320412461
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,600 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%