نام واحد : جعفر پاک نظر

  • استان : اردبیل
  • شهر : پارس آباد
  • نشانی شرکت : سه راهی بویوگ...
  • تلفن شرکت : *******452جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : سه راهی بیوگ خان-بطرف شامات
  • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : جعفر پاک نظر
  • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : برنج کوبی

  • سریال مجوز : 590000000000
  • شماره مجوز : 125/17686
  • تاریخ مجوز : 27/06/1395
  • کد محصول : 140412303
  • شرح محصول : برنج کوبی
  • ظرفیت : 500 تن
  • گروه 2 رقمی : 14
  • گروه 4 رقمی : 1404
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%