نام واحد : صنایع غذایی پدیده زرین دریان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******472جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعه 33
 • تلفن واحد : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ناصر گرویان
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شبستر

نام محصول : لواشک

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 63047
 • تاریخ مجوز : 05/12/1393
 • کد محصول : 1513512381
 • شرح محصول : لواشک
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%