نام واحد : آب معدنی کوثر نوش کندوان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : اسکو
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******412جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای آشستان
 • تلفن واحد : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : قربانعلی رضائی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع آب معدنی طبیعی

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 37218
 • تاریخ مجوز : 10/07/1395
 • کد محصول : 1554312372
 • شرح محصول : انواع آب معدنی طبیعی
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1554
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%