نام واحد : حمیدرضا دهقانی طزرجانی

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : "سه راه شحنه،...
 • تلفن شرکت : *******353جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "فاز3 ، بلوار ارغوان ،ارغوان ششم"
 • تلفن واحد : ********035جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی یزد

نام محصول : قاووت

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 35140
 • تاریخ مجوز : 29/07/1396
 • کد محصول : 1543412474
 • شرح محصول : قاووت
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1543
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%