نام واحد : نقی چالاکی قادیکلایی

  • استان : مازندران
  • شهر : قائمشهر
  • نشانی شرکت : قایم شهر- پل...
  • تلفن شرکت : *******132جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : قطعه T27
  • تلفن واحد : *********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر :
  • تلفن مدیر : -
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی قائمشهر(رستم کلا)

نام محصول : گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده

  • سریال مجوز : 590000000000
  • شماره مجوز : 701/80760
  • تاریخ مجوز : 17/12/1396
  • کد محصول : 1511412475
  • شرح محصول : گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده
  • ظرفیت : 100 تن
  • گروه 2 رقمی : 15
  • گروه 4 رقمی : 1511
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%